2021 оны 5-р сарын 12-ны өдөр, QIMA Limited (Аудитын компани)-ын ноён Жэймс ЖУ……

2021 оны 5-р сарын 12-ны өдөр QIMA Limited (Аудитын компани)-ын ноён Жэймс Жю Decor Zone ХХК-д хагас зарласан BSCI үйлдвэрийн аудит хийсэн. Түүнд цэвэр цех, цэвэр шал, эрч хүчтэй баг, стандартчилагдсан байдал нь гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн. менежмент, ялангуяа бидний бохирдлыг бууруулах, нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулах.Тэр манай үйлдвэрийг өндөр магтсан.Тэрээр мөн үйлдвэрийн аудитын явцад илэрсэн жижиг асуудлуудын талаар үнэтэй зааварчилгаа өгсөн нь бидний өдөр тутмын менежментийг сайжруулахад гарцаагүй тусална.(ODBID: 387425, Ерөнхий үнэлгээ: C)


Шуудангийн цаг: 2021 оны 6-р сарын 03-ны өдөр